Sale!

รูปปั้นทองคำพระประทานพร (มีฉากหลัง)

903B0002-01

฿7,880 ฿6,304

Size

5.5 x 7 cm

Form

Sculpture

Meaning

รูปปั้นทองคำพระประทานพร (มีฉากหลัง) พระอริยาบถ แสดงปางด้วยพระหัตถ์ขวายกขึ้น และหันผ่าพระหัตถ์ออก ปลายนิ้วพระหัตถ์ชี้ลง ใช้ในความหมายของการให้พร และการอนุญาติ

Quantity

Out of stock