บริการ

การบริการหลังการขาย
เฉพาะรูปแบบที่มีจำหน่ายหน้าร้านเท่านั้น

  • สินค้าจัดส่งพร้อมใบรับประกันสินค้าทุกชิ้น
  • การรับประกันสินค้าจะครอบคลุมความเสียหายอันเนื่องมาจากการผลิต
  • ระยะเวลารับประกันสินค้า 1 ปี
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนและเปลี่ยนสินค้า

บริการรับซ่อม

  • กลุ่มงานที่เป็นกรอบรูป จะรับซ่อมในกรณีที่กรอบแตก ท่านสามารถนำมาเปลี่ยนกรอบใหม่ได้โดยมีค่าใช้จ่ายตามขนาดของกรอบนั้นๆ
  • กลุ่มงานประติมากรรม จะรับซ่อมในกรณีฐานไม้ หรือฝาครอบแตก ท่านสามารถนำมาเปลี่ยนฐานไม้หรือฝาครอบใหม่ได้โดยมีค่าใช้จ่ายตามขนาดของฐานไม้ และฝาครอบนั้นๆ
  • การรับซ่อมท่านสามารถนำส่งซ่อมได้ที่สาขาพรีม่าโกลด์ทั่วประเทศ โดยทางพนักงานขายจะแจ้งราคาให้ท่านทราบก่อนการดำเนินงาน