คำถามที่พบบ่อย

Q1 : น้ำหนักของชิ้นงาน?

งานทุกชิ้นเป็นงานหัตถศิลป์ที่ทรงคุณค่า ไม่สามารถกำหนดราคาเป็นน้ำหนักทองได้

Q2 : เงื่อนไข?

  • ขายเป็นราคาต่อชิ้น
  • ไม่รับเปลี่ยนและซื้อคืน
  • ไม่สามารถนำมาหลอมใหม่ได้

Q3 : รับประกันสินค้า?

  • จะครอบคลุมความเสียหายอันเนื่องมาจากการผลิต เช่น แผ่นทองหลุด, ชิ้นงานมีจุดสีแดง หรือเขียว
  • รับประกันสินค้าระยะเวลา 1 ปี