Sale!
รูปปั้นทองคำหลวงพ่อโสธร (เล็ก

รูปปั้นทองคำหลวงพ่อโสธร(เล็ก)

702U0089-01

฿13,800 ฿11,730

ขนาด

9 x 7.5 cm

รูปแบบ

เรซิ่นเคลือบทอง

ความหมาย

หลวงพ่อโสธร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ คือมีพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิเพชร พระชงฆ์ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางซ้อนกันอยู่บนพระเพลา

จำนวน