Sale!
รูปปั้นทองคำพระพิฆเนศวรปางเสวยสุข

รูปปั้นทองคำพระพิฆเนศวรปางเสวยสุข

903U0007-01

฿6,180 ฿5,253

ขนาด

4 x 6.5 cm

รูปแบบ

เรซิ่นเคลือบทอง

ความหมาย

ทรงมีพระเศียรเป็นช้าง มีพระกรรณกว้างใหญ่ มีงวงยาว แต่ทรงมีร่างกายเป็นมนุษย์ มี 4, 6, หรือ 8 กรแล้วแต่พระภาคที่จะเสด็จมา รูปร่างของพระองค์แสดงถึง สิ่งที่เป็นมงคลดีเยี่ยม เป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้และปัญญายิ่งใหญ่

จำนวน