Sale!

รูปปั้นทองคำพระพิฆเนศวร

903C0002-01

฿7,880 ฿6,698

ขนาด

15 x 13 cm

รูปแบบ

เรซิ่นเคลือบทอง

ความหมาย

ทรงมีพระเศียรเป็นช้าง มีพระกรรณกว้างใหญ่ มีงวงยาว แต่ทรงมีร่างกายเป็นมนุษย์ มี 4, 6, หรือ 8 กรแล้วแต่พระภาคที่จะเสด็จมา รูปร่างของพระองค์แสดงถึง สิ่งที่เป็นมงคลดีเยี่ยม เป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้และปัญญายิ่งใหญ่

จำนวน