Sale!
รูปปั้นทองคำพระสีวลี

รูปปั้นทองคำพระสีวลี

903U0008-01

฿6,180 ฿4,944

รูปแบบ

เรซิ่นเคลือบทอง

ความหมาย

รูปปั้นทองคำพระสีวลี เป็นพระเถระ ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์ที่เลิศทางลาภ สักการะมากหากผู้ใดมีพระสีวลีไว้บูชา ประจำบ้านเรือนจะนำโชคมหาลาภ มาสู่ท่านผู้บูชา ในธุรกิจการค้าหรือบ้านเรือน

จำนวน