Sale!

รูปปั้นทองคำฮก ลก ซิ่ว

903U0013-01

฿13,800 ฿11,730

รูปแบบ

เรซิ่นเคลือบทอง

ความหมาย

ฮก หมายถึง โชคลาภและความมั่งคั่ง บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ
ลก หมายถึง บุญวาสนา อำนาจ เกียรติยศ
ซิ่ว หมายถึง ผู้มีอายุยืนยาว

จำนวน