Sale!

รูปปั้นทองคำเจ้าแม่กวนอิม

903U0003-01

฿10,625 ฿5,253

รูปแบบ

เรซิ่นเคลือบทอง

ความหมาย

พระโพธิสัตว์ที่พุทธศาสนิกชนนับถือมากที่สุด นำมาซึ่งความสมบูรณ์ มั่งคั่งด้วยทรัพย์สิน เงินทอง ชื่อเสียง เกียรติยศ

จำนวน