Sale!
แผ่นภาพทองคำช้างร่ำรวยเงิน

แผ่นภาพทองคำช้างร่ำรวยเงินทอง

704S0434-01

฿4,680 ฿3,744

ขนาด

20 x 17.5 cm

รูปแบบ

แผ่นภาพทองคำฉลุลาย

ความหมาย

เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จ ความสมบูรณ์ ผู้ใดพบเห็นช้าง หมายถึงจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา กระทำกิจการใดมักสัมฤทธิ์ประสิทธิ์ผล นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์

จำนวน