Sale!
แผ่นภาพทองคำช้างโปรยดาว

แผ่นภาพทองคำช้างโปรยดาว

704S0234-01

฿16,500 ฿13,200

ขนาด

32.5 x 37.5 cm

รูปแบบ

แผ่นภาพทองคำฉลุลาย

ความหมาย

เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จ ความสมบูรณ์ ผู้ใดพบเห็นช้าง หมายถึงจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา กระทำกิจการใดมักสัมฤทธิ์ประสิทธิ์ผล นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์

จำนวน