แผ่นภาพทองคำต้นโพธิ์

704S0456-01

฿17,500

ขนาด

35.5 x 35.5 cm

รูปแบบ

แผ่นภาพทองคำฉลุลาย

ความหมาย

เป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญในพุทธประวัติ เพราะเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารได้ทรงเลือกนั่งประทับที่โคนต้นโพธิ์เพื่อบำเพ็ญพรตจนกระทั่งพระองค์ได้ตรัสร็พระสัมมาสัทโพธิญาณคือ อริยสัจ 4

จำนวน