Sale!

แผ่นภาพทองคำภูเขาทอง (เล็ก)

704S0514-01

฿3,580 ฿2,864

ขนาด

18 x 18 cm

รูปแบบ

แผ่นภาพทองคำฉลุลาย

ความหมาย

พระบรมบรรพตภูเขาทอง เริ่มสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยจำลองแบบมาจากพระเจดีย์ของวัดภูเขาทองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนยอดสุวรรณบรรพตเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากเมืองกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย

จำนวน