Sale!

แผ่นภาพทองคำภูเขาทอง (เล็ก)

704S0514-01

฿3,580 ฿3,043

ขนาด

18 x 18 cm

รูปแบบ

แผ่นภาพทองคำฉลุลาย

ความหมาย

วัดโบราณในสมัยอยุธยาเป็นที่ตั้งเพราะเจดีย์ใหญ่สีทองที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอด มีความเชื่อว่า การได้ขึ้นไปเหมือนได้อยู่บนสรวงสวรรค์และทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายนานาประการ

จำนวน