Sale!

แผ่นภาพทองคำภูเขาทอง (ใหญ่)

704S0513-01

฿13,500 ฿10,800

ขนาด

35.5 x 33.5 cm

รูปแบบ

แผ่นภาพทองคำฉลุลาย

ความหมาย

วัดโบราณในสมัยอยุธยาเป็นที่ตั้งเพราะเจดีย์ใหญ่สีทองที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอด มีความเชื่อว่า การได้ขึ้นไปเหมือนได้อยู่บนสรวงสวรรค์และทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายนานาประการ

จำนวน