Sale!

แผ่นภาพทองคำภูเขาทอง (ใหญ่)

704S0513-01

฿13,500 ฿10,800

ขนาด

35.5 x 33.5 cm

รูปแบบ

แผ่นภาพทองคำฉลุลาย

ความหมาย

พระบรมบรรพตภูเขาทอง เริ่มสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยจำลองแบบมาจากพระเจดีย์ของวัดภูเขาทองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนยอดสุวรรณบรรพตเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากเมืองกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย

จำนวน