Sale!

แผ่นภาพทองคำวัดไชยวัฒนาราม

704S0533-01

฿16,500 ฿14,025

ขนาด

33 x 38 cm

รูปแบบ

แผ่นภาพทองคำฉลุลาย

ความหมาย

วัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เชื่อว่าทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดา และอีกประการหนึ่งเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือนครละแวก

จำนวน