ธาตุดิน

ธาตุดิน ธาตุนี้ถือว่าเป็นปฐมธาตุที่เกิดมาในโลกใบนี้ เป็นธาตุที่มีความมั่นคงที่สุด เป็นธาตุที่มีความสงบ สุขุม เยือกเย็น จึงทำให้มีความสามารถ ในการที่จะปรับตัวเองให้สอดรับกับธาตุอื่นๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งก็จะส่งผลให้มีความสามารถในด้สนการบริการ การจัดการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนรอบข้างได้ดี มีความรับผิดชอบสูง จึงเป็นที่เคารพนับถือของลูกน้องบริวาร และเป็นที่เชื่อใจของผู้บริหารระดับสูงจนทำให้บางครั้งต้องกลายเป็นการสั่งสมความเครียด ความวิตกกังวลในเรื่องที่ยังมาไม่ถึง จึงเหมาะกับสินค้าที่เกี่ยวกับหน้าที่การงาน อย่างเช่น ม้า และ ช้าง ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ความสมบูรณ์ในสิ่งที่ปรารถนา

แสดง 16 รายการ