ธาตุน้ำ

ธาตุน้ำ น้ำเป็นของเหลว ซึ่งส่งผลให้ตัวธาตุน้ำเองมีความอ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่าย เปลี่ยนรูปทรงได้ตามภาชนะที่เติมใส่ ฉะนั้นจึงทำให้มีความสามารถ ในการที่จะประสานงานเข้ากับทุกผู้คนได้ดี มีทักษะความรอบรู้สามารถสื่อความกับผู้อื่น เข้าสังคมเก่ง ปรับตัวได้ทุกรูปแบบ เป็นคนที่มีลางสังหรณ์ดี สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ดี แต่ภาพทางลบคืออารมณ์มักจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน จะส่งผลให้มีความหงุดหงิดง่าย ขี้โมโห ไม่อดทนต่อการเย้าแหย่ มักเกิดความเครียดได้ง่าย จึงเหมาะกับสินค้าที่เกี่ยวกับ สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ ดอกบัวและเรือ

แสดง 1–16 จาก 50 รายการ