ธาตุไม้

ธาตุไม้ ธาตุไม้มีพลังที่ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการที่จะดำเนินการได้หลายๆอย่างโดยไม่มีขีดจำกัด มีความคิดที่สร้างสรรค์ เป็นนักบริหารที่ดีเยี่ยม มีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี อีกทั้งยังมีวาทะศิลป์ในการพูดคุยเจรจาหรือพูดโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น ทำให้เกิดความคล้อยตามจนเกิดความศรัทธา มีความเชื่อถือจนอยากที่จะเข้ามาร่วมงาน ร่วมธุรกิจด้วย มีความคล่องตัวสูง จึงทำให้รู้จัก ปรับตัวเข้าสังคมเก่ง กว้างขวาง มีคนรู้จักมาก เสมือนหนึ่งต้นไม้ที่แตกกิ่งก้านสาขาออกไป ในบางอารมณ์ก็มีความอ่อนไหวเสมือนต้นไม้ ที่เอนลู่ไปตามลม จึงเหมาะกับสินค้าที่เกี่ยวกับต้นไม้มงคลชนิดต่างๆ

แสดง 10 รายการ

 • แผ่นภาพทองคำต้นส้ม

  แผ่นภาพทองคำต้นส้ม

  704S0233-01
  ฿3,580 ฿2,563
 • แผ่นภาพทองคำต้นไม้แห่งความมั่งคั่ง

  แผ่นภาพทองคำต้นไม้แห่งความมั่งคั่ง

  704S0433-01
  ฿3,580 ฿2,563
 • แผ่นภาพทองคำต้นส้มแห่งโชคลาภ

  แผ่นภาพทองคำต้นส้มแห่งโชคลาภ

  704S0327-01
  ฿4,680 ฿3,744
 • แผ่นภาพทองคำต้นไม้มงคลทั้ง 8 (เล็ก)

  แผ่นภาพทองคำต้นไม้มงคลทั้ง 8 (เล็ก)

  704S0385-01
  ฿4,680 ฿3,744
 • แผ่นภาพทองคำต้นไม้มงคลทั้ง 8

  แผ่นภาพทองคำต้นไม้มงคลทั้ง8

  704S0356-01
  ฿8,980 ฿7,184
 • แผ่นภาพทองคำต้นส้ม

  แผ่นภาพทองคำต้นส้ม

  704S0235-01
  ฿16,500 ฿13,200
 • แผ่นภาพทองคำต้นโพธิ์ ของขวัญขึ้นบ้านใหม่ ของขวัญวันเปิดกิจการ

  แผ่นภาพทองคำต้นโพธิ์

  704S0456-01
  ฿17,500 ฿14,000
 • รูปปั้นทองคำต้นโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง

  รูปปั้นทองคำต้นโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง

  702U0104-01
  ฿20,800 ฿16,640
 • แผ่นภาพทองคำต้นโพธิ์

  704S0496-01
  ฿52,800 ฿42,240
 • แผ่นภาพทองคำมังกรพันเสาอักขระ

  แผ่นภาพทองคำมังกรพันเสาอักขระ

  704S0136-03
  ฿85,800 ฿68,640